Home arrow Študenti arrow ŠVOČ 2012
ŠVOČ 2012 Print E-mail
ŠVOČ 2012 - prezentácia prác na medzinárodnej konferencii Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej a Ekologickej fakulte TU vo Zvolene.

1) ŠVOČ 2012: Peter Kšiňan: Zhodnotenie vlastností dreva na výrobu jednotlivých častí elektrických gitár. Technická univerzita Zvolen - Drevárska fakulta.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD.

Práca získala cenu Stolárskeho magazínu.

Abstrakt
Obsahom práce je oboznámiť sa s elektrickou gitarou a drevinami používanými na jej výrobu. Súčasťou práce je nedeštruktívny fyzikálno-akustický experiment na prístroji VIBROVIZER. Dosky ktoré sa experimentálne merali na tomto prístroji boli následne použité pri výrobe tela elektrickej gitary. Práca odkazuje na rozmanitosť používaných materiálov v procese výroby elektrických gitár.


2) ŠVOČ 2012:  Tomáš Gergeľ –Moderné protihlukové opatrenia v železničnej doprave a hodnotenie hluku na vybranom mieste pri železničnej trati. Technická univerzita Zvolen - Fakulta ekológie a enviromentalistiky.

Školiteľ: Mgr. Miroslav Němec, PhD.

2. miesto na 9. ročníku Študentskej vedeckej konferencie Fakulty ekológie a environmentalistiky

Abstrakt
Práca sa zaoberá problematikou hluku, jeho meraním a vyhodnocovaním. Teoretická časť sa zaoberá fyzikálnymi veličinami, ktoré opisujú akustické vlnenie, hlukom ako environmentálnym faktorom, nepriaznivými účinkami hluku na človeka. Sústreďuje sa na stúpajúcu expozíciu hluku v životnom prostredí a zdroje hluku. Ďalej sa zaoberá meracou technikou, metodikou merania a výkladom príslušných noriem, vyhlášok, nariadení a zákonov. Praktická časť obsahuje vlastné meranie hluku zo železničnej dopravy vo vybranej lokalite, výsledky merania a ich porovnanie s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Hodnotí hlukové zaťaženie obyvateľov vo vybranej lokalite na základe výsledkov merania. Informuje o modrených metódach znižovania hluku.

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved