Home
Úvod
V rámci štúdia na Drevárskej fakulte Technickej Univerzity vo Zvo­lene, je možné sa špecializovať na určitú oblasť spracovania dreva ako sa aj štúdiom doprofilovať špeciálnym zameraním. Jednou z možností je aj odborné zameranie "Hudobné nástroje", ktoré gestoruje doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. Súčasťou tohto zamerania je novovytvorené Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, v ktorom sa študenti a učitelia realizujú čo sa týka praktických cvičení (napr. výroba hudobných nástrojov alebo ich súčastí) ako aj teoretických cvičení (experimentálne merania, súťaže ŠVOČ, záverečné práce). Každoročne organizujeme medzinárodnú konferenciu Materiál - Akustika - Priestor (MAP), kde si vymieňame vzácne skúsenosti s kolegami z iných pracovísk.
Čítaj viac...
 
10. International Conference M-A-P 2015

10th International Conference "Material - Acoustics - Place 2015"

September 23 - 25, 2015
Zvolen, Slovakia

 
  
 
 

Polls

Ktorý HN preferujete ?
 

Who's Online

Syndicate

© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved