Home arrow Študenti arrow Bakalárske práce
Bakalárske práce Print E-mail

Bakalárske práce vytvorené a úspešne obhájené na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky na DF TU vo Zvolene.

 

Dávid, Tomáš: Vlastnosti bazového dreva ako materiálu na výrobu častí nábytku. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2008. 53 s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD.


Kučera, Vladimír: Vplyv vybraných náterových hmôt na vlastnosti špeciálnych výrobkov z dreva. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2008. 42 s.
Vedúci práce: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.


Pacalaj, Michal: Agátové drevo a jeho využitie vo výrobe hudobných nástrojov. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2009. 75 s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD. 


Franek, Ján: Dreviny na výrobu sláčikov. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2009. 58s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD.


Hanuska, Pavol: Bazové drevo na výrobu slovenských ľudových dychových hudobných nástrojov. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2009. 62 s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD.


Mocker, Tibor: Vplyv dreviny a konštrukcie na tónovú kvalitu dosiek akustických gitár. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2009. 87 s.
Vedúci práce: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD. 


Spišiak, Dominik: Ninera - strunový hudobný nástroj s kontinuálnym slákom. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011. 50 s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD., konzultant:  doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
Kšiňan, Peter: Konštrukčné zvláštnosti stavby elektronickej gitary. Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2011. 46 s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD., konzultant:  doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
Šaray, Jakub. 2012. Vlčí tón sláčikových hudobných nástrojov a jeho mechanicko-technologická eliminácia : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012. 61 s.
Vedúci práce: Ing. Martin Čulík, PhD., konzultant:  doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD

Mošoň, Dominik 2012. Kontrabas - materiál a netradičné technologické postupy : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2012. 61 s.
Vedúci práce: Ing. Stanislav Košúth, PhD., konzultant:  doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.


Blahová, Zuzana 2012. Environmentálne dopady hluku z vonkajšieho prostredia na zdravie človeka a na kúpeľné miesta : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, 2012. 67 s.
Vedúci práce: Mgr. Miroslav Němec, PhD., konzultant:  doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.


Gergeľ, Tomáš 2012. Moderné protihlukové opatrenia v železničnej doprave a hodnotenie hluku na vybranom mieste pri železničnej trati : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, 2012. 74 s.
Vedúci práce: Mgr. Miroslav Němec, PhD., konzultant: Ing. Stanislav Košúth, PhD.

GAŠPAR, František. 2013. Drevo netradičných drevín pri výrobe violy : bakalárska práca. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, 2013. 58 s.
Vedúci práce: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD., konzultant:  Ing. Martin Čulík, PhD.
 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved