Home arrow Book - Abstracts 2012
Book of Abstracts MAP 2012 Print E-mail
CONTENT

+ Book of Abstracts M-A-P 2012/ CD version = 7 EURO / +

Book of Abstracts has been rewieved.

 

BIĽOVÁ, Monika, LUMNITZER, Ervin -Vplyv veľkosti skúmanej vzorky na výsledky merania súčiniteľa zvukovej pohltivosti pomocou impedančnej metódy Microflown

DADO, Miroslav , HNILICA, Richard, SCHWARZ, Marián, FRIČ, Martin -Comparison of Predicted and Measured Equivalent Noise Levels with Respect to Risk Assessment at Workplaces

DANIHELOVÁ, Anna, ČULÍK, Martin -Resonant Spruce Wood in Composite Material Using Carbon Fibre

DANIHELOVÁ, Anna, ČULÍK, Martin -Practical Solution of Eliminating the Production of Wolf Tone on Bowed Instruments

DARULA, Radoslav , HÁJEK, Vladimír -Spúšťanie merania v B&K PULSE LabShop

DLHÝ, Dušan, TOMAŠOVIČ, Peter - Okenné konštrukcie z hľadiska akustiky v teórii a praxi

DRAHOŠ, Milan, DRAHOŠ, Richard - Zvuk kostolných zvonov ako rušivý hluk  II

FABISIAK, Ewa, KUNŠTÁR, Marek,  KÚDELA, Jozef - Influence of Selected Spruce and Maple Wood Features on Physico-Acoustical Characteristics of These Materials

GĄSIOREK, Przemysław, CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA, Dominika - The Effect of Sonic Stimuli on Human Life in Contemporary Society

GEJDOŠ, Miloš, SUCHOMEL, Jozef - Wood as the Raw Material for Music Instruments Construction from the Forestry View

HOCKICKO, Peter - Alternative Laboratory and Numerical Exercises

HÚLAN, Tomáš, MEDVEĎ, Igor, ŠTUBŇA, Igor - Formation of Beats In A Flexurally Vibrating Beam

HÚLAN, Tomáš, MEDVEĎ, Igor, TRNÍK, Anton - Flexural Vibrations of a Beam with Internal Friction

CHMELÍK, Vojtech, RYCHTÁRIKOVÁ, Monika - Prediction of Room Acoustic Parameters by Two Different Simulation Algorithms

KADLECOVÁ, Klára Anna , FRIČ, Marek -The Comparison of Voice Transitions among Classically and Non-classically Educated Female Singers and Non-singers

KOŠÚTH, Stanislav - Increasing Reliability of FACH Measuring by Combination of Resonant Dynamic Method and FFT analysis

LIPTAI, Pavol, PIŇOSOVÁ, Miriama, LUMNITZER, Ervin, MORAVEC, Marek -Experimentálna analýza frekvencií zvuku v uzavretom priestore


MOCKER, Tibor, KOŠÚTH, Stanislav, DANIHELOVÁ, Anna - Physical and Acoustical Properties of Wood Used for Top Plates of Acoustic Guitars

NĚMEC, Miroslav, KOŠÚTH, Stanislav - Dependence FACH Meranti Wood in Longitudinal Direction of Oscillation Plane

PETRÍK, Ján, KOŠÚTH, Stanislav, DANIHELOVÁ, Anna - Draft of Methodology Mechanical Modification of Domestic Woods for Purposes Production of Musical Instruments

PIŇOSOVÁ, Miriama, LUMNITZER, Ervin, ANDREJIOVÁ, Miriam - Analýza závislosti medzi pracovnou pozíciou a výskytom sledovaných zdravotných problémov v podmienkach priemyselného podniku s expozíciou hluku a vibrácií metódou dotazníkového šetrenia

RYBAKOWSKI, Marek, DUDARSKI, Grzegorz -The Formation of Acoustic Conditions on the Machines For the Plastic Processing of Metals

DOLEJŠÍ, Jan, DOLEJŠÍ, František, RYCHTÁRIKOVÁ, Monika, POUZAR, Ladislav, ŠTURMOVÁ, Iveta, MAJCHRÁKOVÁ, Barbora - Acoustics of the Baroque Theatre at GOTHA Chateau

TUHÁRSKA, Katarína - Dreviny, konštrukcia a výroba hudobného nástroja – Organu

URBAN, Daniel, TOMAŠOVIČ, Peter - Introduction to the Problems of Sound Propagation in Double Transparent Facades

ŽIARAN, Stanislav - Vibro-akustické vlnenie generované potrubím

CZAJKOWSKA-ZIOBROWSKA, Dominika, GĄSIOREK, Przemysław - The Noise in the Life of the Youth and its Influence on School Achievements

ZIOBROWSKI, Piotr, ŁAPSA, Krzysztof, NOWICKA, Ariadna - Ultrasonic Testing as the Method of Study the Viscoelastic Properties of Liquids

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved