Home arrow Študenti arrow Diplomové práce 2010
Diplomové práce 2010 Print E-mail
Diplomové práce realizované na Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v roku 2010.

 

Tomáš Dávid: Magnetizmus a jeho vplyv na fyzikálno-akustické charakteristiky smrekového a bazového dreva pre hudobné nástroje, Zvolen, 2010. 83 s.
Vedúci práce: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

Abstrakt:
Drevo je všeobecne považované za materiál nemagnetický, no dá sa konštatovať, že drevo má svoje špecifické magnetické vlastnosti. Jeho magnetizácia je v zásade nízka no merateľná. Magnetizmus dreva do značnej miery ovplyvňuje pôdne zloženie minerálov a hornín, ktoré strom nadobúda počas rastu prostredníctvom živín. Pri meraní magnetizmu dreva sa  tieto stávajú kľúčovými elementmi a nositeľmi daných vlastnosti.
Práca je zameraná na skúmanie magnetických vlastností smrekového a bazového dreva ako materiálu na výrobu hudobných nástrojov, ako aj na sledovanie vplyvu magnetizmu na fyzikálne a akustické charakteristiky (FACH) dreva: hustotu – ρ, Youngov modul pružnosti – E a akustickú konštantu – A. Pre sledovanie magnetických a relevantných fyzikálnych a akustických charakteristík boli použité dve metódy.


Vladimír Kučera: Magnetizmus a jeho vplyv na fyzikálno-akustické charakteristiky javorového dreva pre hudobné nástroje, Zvolen, 2010. - 62 s.
Vedúci práce: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.

Abstrakt:
Drevo je všeobecne považované za materiál nemagnetický no dá sa konštatovať, že drevo má svoje špecifické magnetické vlastnosti. Jeho magnetizácia je v zásade nízka no merateľná. Magnetizmus dreva do značnej miery ovplyvňuje pôdne zloženie minerálov a hornín, ktoré počas rastu stromu nadobúda prostredníctvom živín, tie sa pri meraní magnetizmu dreva stávajú kľúčovými elementmi a nositeľmi týchto vlastnosti.
Práca je zameraná na skúmanie magnetických vlastností javorového dreva ako materiálu na výrobu hudobných nástrojov ako aj na sledovanie vplyvu magnetizmu na fyzikálne a akustické charakteristiky (FACH) dreva: hustotu – ρ, Youngov modul pružnosti – E a akustickú konštantu A. Pre sledovanie magnetických a relevantných fyzikálnych a akustických charakteristík boli použité dve metódy.

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved