Home arrow Proceedings 2010
Proceedings of the 5-th International Symposium M - A - P 2010 Print E-mail

 CONTENT


+ The Proceedings M-A-P 2010 / CD version = 7 EURO & Print version = 12 EURO / +

The Proceedings has been rewieved.

# Igor Babiak - Návrh metodiky vybraných modifikácií dreva pre výrobu xylofónových doštičiek
# Martin Čulík - Štvordielna vrchná doska na výrobu akustickej gitary typu Martin D14
# Martin Čulík, Dominik Spišiak - Ornamentálna výzdoba slovenských ľudových aerofónov
# Vladimír Dániel, Tomáš Jamróz - Modelování harmonických a stochastických vibrací metodou vhodnou i pro nelineární systémy
# Radoslav Darula, Vladimír Hájek - Základy vibro-akustických meraní použitím platformy B&K PULSE
# Radoslav Darula, Stanislav Žiaran - Influence of specific noise on driver's comfort
# Dušan Dlhý - Dvojitá fasáda vo vzťahu k zvukovej izolácii obvodových plášťov
# Marián Flimel - Stratégia ochrany pred hlukom na pracoviskách v kontexte technicko- ekonomického hodnotenia
# Peter Hockicko - Rozvoj kľúčových kompetencií využitím akustických experimentov
# Peter Hockicko, Peter Bury, Peter Sidor - Analysis of acoustic attenuation spectra of Ion conductive glasses
# Karel Irmann - Durové kvintakordy Bachova ladění v logaritmické prezentaci
# Peter Kičák - FFT analýza zvuku krabicového bubna "Cajon" pri použití rôznych hrúbok a skladieb brezovej preglejky
# Stanislav Košúth - Pružnostné charakteristiky zhusteného dreva
# Ivan Kubovský - Elektronika experimentálneho zariadenia Rezonátor
# Miroslav Němec - Baza čierna, jej magnetické vlastnosti a ich vplyv na kvalitu dreva používaného na výrobu hudobných nástrojov
# Miroslav Němec, Ľuboš Krišťák - Vplyv inovatívnych metód na výsledky študentov v predmete Technická fyzika na FEVT TUZVO
# Ivan Ružiak, Ľuboš Krišťák, Ivana Mojská - Určovanie modulu pružnosti laminátov
# Monika Rychtáriková, Gerrit Vermeir, Jan Wouters - Overenie softvéru Odeon pre testovanie zrozumiteľnosti reči v dozvukovej miestnosti
# Ján Šebok - NE akustického tlaku SMU Bratislava z hľadiska kľúčových medzinárodných porovnávacích meraní
# Igor Štubňa, Peter Šín, Anton Trník, Libor Vozár - Relationship between mechanical strength and Young modulus in traditional ceramics
# Jozef Suchomel, Miloš Gejdoš - Rezonančné drevo ako základná surovina pre výrobu hudobných nástrojov
# Václav Syrový - Akustika hudebních prostorů v historickém kontextu
# Peter Tomašovič - Počítačová simulácia špecifických učební z pohľadu priestorovej akustiky
# Stanislav Žiaran - Vibro- and sound- isolation of the low-frequency noise of the building equipment
# Anna Danihelová, Miroslav Danihel - Vlastnosti lepeného spoja a ich vplyv na akustickú kvalitu hudobných nástrojov

 
© Martin Čulík - Acoustics.sk 2015 / info [zavináč] acoustics.sk / All rights reserved